top of page

"Design is design if it communicates knowledge’’ - Enzo Mari

Kreativnim i umetničkim pristupom svaki projekat unutrašnje arhitekture, industrijskog dizajna i dizajna nameštaja ima svoju jedinstvenu priču. 

Arhitektura enterijera

U oblasti arhitekture enterijera najviše se fokusira na ‘projektovanje’ odnosa izmedju prostora i ljudi. Svojim idejama nastoji da zadovolji ljude koji žive u tim prostorima. Kroz projekte unutrašnje arhitekture se vidi proces transformacije prostora, od samog početka stvaranja do završnog izgleda. Ovaj proces je praćen komunikacijom ideja, počevši od skica, do modela, crteža i završnih radova. Bitni faktori arhitekture enterijera za nju su biti inventivan i težiti ka novim kreativnim načinima za rešavanje problema.

Industrijski dizajn i dizajn nameštaja

Suštinu njenog rada za projekte u oblasti industrijskog dizajna i dizajna nameštaja, karakterišu minimalizam i funkcionalna rešenja. Njen pristup prati jednostavnost i minimalizam kombinovan sa fizičkom interakcijom. Odnos izmedju čoveka, odnosno korisnika i proizvoda ili nekog komada nameštaja u određenom okruženju, je ono što čini sastavni deo njenog kreativnog razmišljanja. Kada su upitanju industrijski dizajn i dizajn nameštaja, ona dizajnira analizirajući potrebe korisnika i koristi za inspiraciju umetnost, modu fotografiju... 

Usredsređujući se na kvalitet, istančanog dizajna, ona traži put kako da naš život učini interesantnijim.

The substance of Teodora's work for projects in the field of industrial and furniture design characterizes minimalism and functional solutions. 

 

Interior Architecture

In a creative and artistic approach, each project in interior architecture and design has its own unique and personal story. When designing interior architecture, Teodora focuses on the ‘design’ of the relationship between space and people. Through her ideas, she aims to please people who live in these spaces and create something that is unique to them. Through her interior architect projects, she shows the process of transforming the spaces from the very beginning of creation to the final layout. This process is followed by the communication of ideas, starting from sketches to models, drawings, and finishing touches. 

Each project receives the appropriate form depending on the location, social demands, environment, and similar functions.

 

Product, Furniture & Industrial Design

Teodora's approach follows simplicity and minimalism combined with physical interaction. The relationship between the user and the object set in a particular environment influences her creative thinking. Teodora designs by analyzing wants and needs and seeks inspiration from art, fashion photo ... Focusing on quality, exquisite designs, she is looking for a way to make our lives more interesting.

 

bottom of page