top of page

apart

Apart je kancelarijski sistem koji poboljšava komunikaciju i saradnju na radnom mestu. Baza ovog sistema se sastoji od osnovne jedinice na koju se mogu dodati ostali elementi koji će formirati jedan sistem. Više osnovnih jedinica čini jedinstveni kancelarijski funkcionalni sistem.
Jedinice mogu biti ukomponovane prema prostoru i potrebama i na taj način kreiraju jedinstvene forme.
Sto, skladište i mesto za sedenje čine svaki posebnu jedinicu.
Apart takodje nudi i veliki izbor materijala.


Dizajnirano u koautorstvu sa Paolom Baliki (Paola Baliki)Viktorom Tarasijem (Victor Tarasi).

Apart is an office system designed to enhance workplace communication and collaboration. Starting with a single unit, other units can be added to form an ‘element’. These can be moved and adjusted according to the space and gives the user the ability to create different scenarios.
The units act as both desks, storage spaces and places to sit. Apart comes in a range of different colours and materials.


Designed in colaboration with Paola Baliki and Victor Tarasi.

bottom of page